Khoảng cách đồng tử là gì (PD/KCĐT)?
Khoảng cách đồng tử đơn vị tính là mm. Là số đo khoảng cách đồng tử, từ mắt phải đến mắt trái trong điều kiện nhìn thẳng tự nhiên.
Khoảng cách đồng tử là tổng của 2 khoảng cách tính từ giữa sống mũi đến đồng tử mỗimắt nên sẽ có những bệnh nhân có khoảng cách 2 mắt là khác nhau.
Khoảng cách đồng tử dành cho kính nhìn xa khác với khoảng cách đồng tử của kính nhìn gần vì khi nhìn gần hai đồng tử có xu hướng nhìn chụm vào phía giữa.

Kí hiệu trong phiếu đo mắt: KCĐT hoặc PD

Khoảng cách đồng tử là gì

Trong kĩ thuật mài tròng kính cho người bị tật khúc xạ, ngoài số độ của tròng kính chính xác, người ta cũng cần có số đo của KCĐT để làm kính chính xác hơn.

Bởi vì mắt chúng ta có lỗ đồng tử, và tròng kính cũng có tâm, lỗ đồng tử và tâm kính cần nằm trên một trục thẳng để có hình ảnh chính xác nhất

Đối với một số trường hợp khi làm kính theo phiếu khám mắt của nước ngoài, thường sẽ không có số KCĐT này. Mà kĩ thuật viên mài kính sẽ phải lấy KCĐT trung bình của nam và nữ để cắt kính. Đương nhiên kính đeo sẽ không chính xác như có thông tin đầy đủ, nhưng không ảnh hưởng nhiều với sai số chấp nhận được.

Máy đo khoảng cách đồng tử.

Bạn có biết? >>>

Bảo quản tốt kính mắt – bảo vệ tầm nhìn của bạn
Giải pháp kính mát cho người cận thị
Sử dụng kính lâu dài?
Tự đọc phiếu đo mắt?