1. Trả sản phẩm

– Chỉ trả sản phẩm khi sản phẩm không đúng màu hoặc hình ảnh đăng (do lỗi của gọng kính đẹp).

– Chi phí vận chuyển trả sản phẩm, Gọng kính đẹp chi trả hoàn toàn.

2. Chính sách đổi sản phẩm

– Đổi 01 lần/ 01 đơn hàng

– Thời gian tối đa 02 ngày từ ngày nhận sản phẩm (tính từ ngày khách hàng thông báo tới Gọng Kính Đẹp).

– Đổi sang sản phẩm có mức giá bằng hoặc cao hơn (chi phí chênh lệch khách hàng chịu khi nhận sản phẩm).

– Chỉ được đổi khi đã thông báo và được nhân viên chăm sóc khách hàng hướng dẫn.

– Chi phí đổi trả bên khách hàng chi trả hoàn toàn.

3. Quy trình đổi trả

Bước 1: Khách hàng có mong muốn đổi trả báo lại ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng qua tin nhắn / hotline.

Bước 2: Chăm sóc KH xác nhận lí do hướng dẫn khách hàng đổi.

Bước 3: Khách hàng gửi sản phẩm muốn đổi tới Gọng Kính Đẹp. Gọng kính đẹp kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn.

Bước 4: Gọng kính đẹp gửi sản phẩm khách hàng muốn đổi theo địa chỉ khách hàng yêu cầu.

Bước 5: Gọng kính đẹp xác nhận khách hàng đã nhận được sản phẩm.

4. Điều kiện đổi trả

– Sản phẩm còn nguyên và chưa qua sử dụng.

– Không áp dụng đổi với trường hợp đã đeo, sản phẩm có vết xước, bong tróc do người sử dụng.

– Không áp dụng với sản phẩm nằm trong chương trình khuyến mại.